Nyereményjáték

Nyereményjáték részvételi és játékszabályzat

a Koi Mánia tavaszi nyereményjáték” elnevezésű játékhoz, mely a KoiMánia Facebook oldalán kerül megszervezésre.

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A nyereményjáték (a továbbiakban ”Játék”) szervezője a Koi Mánia – Tiara 2000 Kft. (a továbbiakban ”Szervező”). Ezt a versenyt semmilyen módon nem szponzorálja, nem támogatja, nem adminisztrálja a Facebook, és nem is kapcsolódik hozzá. A játékban való részvétellel Ön megerősíti, hogy elolvasta a játékszabályzatot.

2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játéksorozat 2020. február 16. napján 20 óra 00 perctől 2019. március 29. napján 12 óráig tart.

3. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Játékokban 18. életévüket betöltött természetes személyek (a továbbiakban ”Játékos”) vehetnek részt, kivéve a Szervező a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1 pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

4. A JÁTÉK LEÍRÁSA

A Játékban történő részvételhez a Játékosnak a https://www.facebook.com/koimania.szekesfehervar/ oldalon, a játék időtartama alatt a heti játékot indító ( első játékot indító bejegyzés: 2020.02.16-án vasárnap 20 órakor, majd minden vasárnap este 20 órakor közzétett képes bejegyzést like-olnia kell és alatta hozzászólásában válaszolnia kell a Játékosnak a játékindító posztban feltett kérdésre.

Minden válasz vagyis hozzászólás (azoktól a Játékosoktól, akik like-olták is a posztot) részt vesz a sorsolásban, vagyis nincs rossz válasz.

5. SORSOLÁS

5.1. Szervező a Játék időtartama alatt érkezett hozzászólások közül minden vasárnap 12-14 óra között: 2020. 02.23; 03.01; 03.08; 03.15; 03.22; 03.29.), 3 (három) tagú sorsolási bizottság (a továbbiakban: ”Sorsolási Bizottság”) jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással sorsol minden sorsolás alkalmával (összesen 6 alkalommal) ki 1 db nyertest, illetve egy tartaléknyertest.

5.2. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye (cím: 8000 Székesfehérvár, Rába utca 20.). A sorsoláson jelen lévő Sorsolási Bizottság tagjait a Szervező választja ki. A Sorsolási Bizottság biztosítja a sorsolás játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, illetve a jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a kisorsolt nyereményt, a nyertes Játékos nevét, illetőleg a tartaléknyertes Játékos nevét.

5.3. A nyerteseket a Szervező a sorsolást követő 48 órán belül Facebook üzenet formájában értesíti. A nyertes a nyeremény szabadon átruházhatja. A nyertesnek a nyereményt felhasználó személyről a sorsolástól számított 30 napon belül kell rendelkeznie. Amennyiben a nyertes határidőben nem rendelkezik a nyereményét felhasználó személy megnevezéséről,  úgy a soron következő tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. A tartaléknyertesre az előbbi értesítési és nyereményátadási szabályok az irányadóak, azzal, hogy az értesítésére a nyitva álló határidő elteltét követő napon belül kerül sor.

5.4. A Szervező a nyertesek nevét (teljes név megjelölésével) a Facebook oldalán közzé teszi a sorsolást követően az adott heti nyertest kihirdető posztban. A Játékosok a Játékban való részvétellel ebbe automatikusan beleegyeznek.

6. NYEREMÉNYCSOMAG TARTALMA

Ajándékutalvány 2.000 Ft értékben sorsolásonként

A nyereményt a Nyertes szabadon átruházhatja.

7. ADÓZÁS ÉS KÖLTSÉGEK

Nyereménytárgyat terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adókötelezettségének rendezésén kívül a nyereménytárggyal kapcsolatban további kötelezettség nem terheli.

A Nyereményt a Nyertesnek NEM postázza ki a Szervező. A Nyertes nevét rögzíti a Szervező és annak személyes vásárlásakor vagy online rendelése (postacsomag) esetén kerül levonásra az összeg.   Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a Nyeremény beváltásakor az KoiMánia üzletének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a Játékost terhelik.

Koi Mánia – 2020.02.14.